Friday, January 28, 2011

Feeling Freedom


Гэрлийг би хайхгүй, би өөрөө гэрэлтэх болно.Thursday, January 27, 2011

Харамсахгүй амьдрахсанАй миний харамсал дүүрэн амьдрал минь дээ
Ахиад би чамайг мэдэрмээргүй байна.

Хэлсэн үгнийхээ төлөө

Хийсэн үйлдлийнхээ төлөө
Бичсэн нийтлэлийнхээ төлөө
Харамсахгүйгээр амьдрахсан


Хэлээгүй үгнийхээ төлөө
Хийгээгүй үйлдлийнхээ төлөө
Бичээгүй нийтлэлийнхээ төлөө
Харамсахгүйгээр амьдрахсан


Ай миний харамсал дүүрэн амьдрал минь дээ
Ахиад би чамайг мэдэрмээргүй байна.

Monday, January 10, 2011