Saturday, June 15, 2013

Залхууралдаа идэгдэж дууслаа

Ямар нүгэлтэй юм бэ? Үргэлж залхуу хүрээд байдаг боллоо...
Залхуу хүмүүсийн дунд байгаад байна уу? Оюутан байхдаа ямар идэвхитэй, эрч хүч дүүрэн байдаг байлаа даа.... Өөрийгөө ялж чадахгүй, үргэлж ялагддаг боллоо... Миний идэвхи, эрч хүч өдрөөс өдөрт буурч байгааг мэдрэх ямар муухай юм бэ? Гэхдээ удахгүй буцаад сэргэнэ гэж найдаж байна.