Tuesday, May 13, 2014

Хайр ийм л байдаг.

Миний хайр бид хоёр ийм л байсан ...


No comments:

Post a Comment