Saturday, June 7, 2014

Ам бүл нэмлээ 2014 оны 5/28 Гэртээ ирсэн анхны өдөр

5/27 нд 11:07 -д 1-р төрөхөд төрлөө

2 эмээ нь угтан авлаа
Эмнэлэгээс халад тавчиктайгаа гарсан хөгтэй явдал боллоо. Аав нь минии хувцасыг мартсан байв.
 Ах шинэ дүүгээ маш сайн хүлээж авлаа

Эмээ шинэ хүнээ ерөөж, мялаав


No comments:

Post a Comment