Sunday, March 21, 2010

Үзэсгэлэн гоо


Цагтаа би эрчүүдийг уярааж
Цахилж явсан үзэсгэлэн гоо
Намбандаа таарсан бүсгүйн заяа..

No comments:

Post a Comment