Monday, October 24, 2011

Жаргал гэгч нь гарцаагүй ...

Life
Үхэл гэдэг аймшиг биш
Хувцсаа солихтой л адил
Үгүйрч хоосрох ч зовлон биш
Унаад босохтой л ижил.
Хамгийн хэцүү зовлон
Уур, мунхаг, шунал гурав
Харин түүний ерөндөг
Ухаарч гэгээрсэн сэтгэл...
Зовлон хэмээгч
Ганц амиа бодох үзэл
Жаргал гэгч
Гарцаагүй бусдыг энэрэх сэтгэл...
Эргэх цаг бүхэн амарлиг 

No comments:

Post a Comment