Friday, September 4, 2009

Ирээдүйд тэр чинь гэрэлтэн бадрана.

Зорисон зүйлийн эхлэл хэцүү ч
Зориглоод гарсан бол хүрнэ
Итгэл чинь дүүрэн хичээж чадвал
Ирээдүйд тэр чинь гэрэлтэн бадрана.No comments:

Post a Comment