Monday, November 8, 2010

Бүх зүйл хоёр талтай байдаг. Тунгаан бодох бичлэг...10 жилийн дараа таныг ямар ирээдүй хүлээж байна вэ?

No comments:

Post a Comment