Wednesday, November 3, 2010

Иймэрхүү мэдрэмж төрхөөрөө юу ч хийхэд бэлэн болчихдог юм.

Иймэрхүү гэдэг нь өөрийнхөө хийж байгаа зүйлдээ болон хийх гэж байгаа зүйлдээ сэтгэл шулуудчих  л юм бол...Ямар ч бэрхшээл байсан давхад бэлэн гэсэн үг...Юу сурч мэдэх шаардлагатай байна тэр бүгдийг би сурч мэдэх л болно. Тиймээс намайг чадна гэдэгт итгээрэй...яг энэ зурагтай адилхан. Би бол Золзаяа шүү дээ.

No comments:

Post a Comment