Friday, November 5, 2010

Өнөөдөр блог нээх хичээл орж байнаӨнөөдрийн Маry Ward төв дээр болж байгаа компьютерын хичээл дээр бид Блог нээх талаар үзэж байна. Энэ бол туршил. Зураг оруулж үзэцгээе...

No comments:

Post a Comment