Monday, December 20, 2010

Хүйс үү? Жендер үү?

 12-р сарын 9 ны  14  дэх удаагийн  хичээлийг Хүчирхийллийн эсрэг төвийн захирал  Энхжаргал  эгч бидэнд жендерийн асуудлын талаар бас л сонирхолтой хичээл орсон юм.
 Энэхүү  хичээлийн онцлог нь лекц сонсох гэхээсээ илүү хоорондоо илүү ярилцаж training  хэлбэрээр явагдаж байсан нь урьд өмнөх хичээлүүдээс онцлог байж чадсан юм.  Бид хичээлтэй холбоотойгоор хүний эрхийн талаар асуудлуудыг хөндөж ярилцсан бөгөөд энэ талын багагүй мэдлэгтэй болоод амжсан билээ. Жендерийн сэдэврүү орохдоо хүйс болон жендерийн ялгааг харуулсан тест бөглөсөний дараа эрэгтэй эмэгтэйгээрээ хоёр баг болж хуваагдаж яриа өрнүүлсэн билээ. Мэдээж иймэрхүү асуудалд ороод ирэхэд  маргаан гарах магадлал харагдаж эхлэсэн бөгөөд аз болж хичээлийн цагт баригдаж энэхүү хичээл амжилттай өндөрлөсөн билээ. Цаг цаг дууссан тул та бүхний яриаг таслахаас өөр аргагүй байна, дараа та нар үргэлжлүүлэн ярьж болно гэсээр бидний энэ өдрийн хичээл мөн л цагаасаа оройтож  9 өнгөрч  дууссан юм. Үр дүнтэй, өгөөжтэй хичээлийг сонирхолтой хэлбэрээр заасан Энхжаргал эгчдээ маш их  баярлалаа. 

 

No comments:

Post a Comment