Wednesday, January 4, 2012

Амьдрал үргэлж сайхнаараа

Хүсэл үргэлж хязгааргүй байдаг
Хүрэх зам нь салаа ихтэй байдаг
Амьдрал үргэлж сонголттой байдаг
Амт нь харин хүн бүрт өөр байдаг


Цаг хугацаа хэзээ ч зогсдоггүй
Цагаан сэтгэл үргэлж ялдаг
Үнэнч хайр хэзээ ч дуусдаггүй
Үлгэр үргэлж сайхан төгсдөг

No comments:

Post a Comment