Wednesday, June 24, 2009

Хорвоо дэлхий уудам, хийх ажил их байна.

Яагаад зарим хүмүүст хийх ажил нь үстэй толгойноос нь их овооч байхад зарим нь яагаад цагийг нөхцөөн дэмий сэлгүүцдэг юм болоо?
Бурхан ийм шудрага бус хувиарлалт хийлээ гэж үү? Эсвэл

No comments:

Post a Comment