Monday, July 27, 2009

Чийг даасан уруулын чинь амтыг төсөөлдөг

Тэр нэгэн залуу зүрхний минь байнгын зочин
Тэргэл сартай шөнөөр зүүдний минь урилгагүй зочин
Түүний тухай бодол өөрийн мэдэлгүй урсаж
Түнэр харанхуй шөнөөр тэвэрт нь эрхлэхийг хүснэ

Чимээгүйн дунд ганцаар чамайг л би боддог
Чийг даасан уруулын чинь амтыг төсөөлдөг

No comments:

Post a Comment