Monday, July 27, 2009

Ариун хайрын дөлөнд шатдаг гэж бодоогүй ээ


Зүрх зөвхөн цохилдог гэж бодсоноос
Зүйрлэшгүй их хайрыг тээдэг гэж бодоогүй ээ
Алгын чинээ биеийг минь амьдаруулдаг гэж бодсоноос
Ариун хайрын дөлөнд шатдаг гэж бодоогүй ээ...

No comments:

Post a Comment